Huishoudinkomenstoets nu echt van de baan

Met een brief heeft staatssecretaris Paul de Krom (sociale zaken) definitief een einde gemaakt aan de onduidelijkheid over de huishoudinkomenstoets in de Wet Werk en Bijstand. Deze toets, die al in de wet is opgenomen sinds 1 januari 2012, zal met terugwerkende kracht worden afgeschaft.

Read More
Kredietbanken klaar voor bezwaarschriften?

Nu de invoering van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening steeds dichterbij lijkt te komen zijn de meeste kredietbanken zich aan het voorbereiden op de nieuwe wet. Zo worden er beleidsplannen geschreven en worden politieke keuzes voorbereid. Maar worden de werkprocessen ook afgestemd op de Algemene Wet Bestuursrecht?

Read More
Commensa gaat werkzaamheden uitbreiden

Op korte termijn zullen de werkzaamheden binnen Commensa worden uitgebreid waardoor er meer opdrachten uitgevoerd kunnen gaan worden. Tot op heden werden de werkzaamheden nog gecombineerd met een functie als leidinggevende in de schuldhulpverlening, maar ik heb besloten deze baan te beëindigen en me volledig op de werkzaamheden binnen Commensa te gaan richten.

Read More
Commensa gaat bemiddelen in scheidingen


Steeds vaker werd de vraag gesteld of Commensa wilde bemiddelen in het verbreken van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit maakte nooit deel uit van de werkzaamheden van Commensa, maar de behoefte aan een kundige en betrouwbare ‘scheidingsmediator’ bleek groot
.

Read More
Wetsvoorstel besproken in 'Veiligheid en Justitie'


Donderdag 13 januari is het wetsvoorstel naar aanleiding van de Europese Mediationrichtlijn in de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie besproken.

De leden van alle fracties hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel en erkennen dat mediation in de loop der jaren belangrijker is geworden in ons rechtsbestel

Read More
Verschoningsrecht voor Duitse mediator


Het Duitse parlement heeft een wet aangenomen die de mediator het recht geeft om tegenover de autoriteiten de vertrouwelijkheid te bewaren van wat de mediërende partijen onderling hebben gezegd
.

Read More
Alex Brenninkmeijer herbenoemd


De Tweede Kamer heeft de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, op 18 januari herbenoemd tot Nationale ombudsman. In de loop van het jaar zal de ombudsman worden beëdigd. De herbenoeming betekent dat hij ombudsman is tot 2017.

Read More
Ouderschapsplan bij scheiding werkt


Het ouderschapsplan en mediation (bemiddeling), twee nieuwe manieren om een dreigende ’vechtscheiding’ te voorkomen, hebben effect. Vorig jaar zijn er hierdoor zo’n 250 scheidingszaken minder bij de Raad voor de Kinderbescherming terechtgekomen. De Raad voor de Kinderbescherming voerde in 2009 in totaal 4672 gezags- en omgangsonderzoeken uit, tegen 4916 in 2008. Het aantal nieuwe onderzoeken dat werd gestart, nam met 9 procent af. De Raad schrijft dit onder meer toe aan een verbetering van het hulpaanbod vooraf, voor ouderparen met kinderen die in scheiding liggen.

Read More
Vijfduizend burenruzies opgelost met bemiddeling


In twee derde van de aangedragen gevallen lukt het om een burenruzie met hulp van een buurtbemiddelaar op te lossen. Dat is net zo vaak als in 2008, meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid maandag. Van de ruzies die bewoners melden zou 83 procent geschikt blijken voor bemiddeling. Bij 7600 zaken werd vorig jaar een bemiddelaar ingeschakeld. Die gaat met de partijen aan tafel zitten. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die begeleiden bij het oplossen van een conflict. De buren dragen zelf ook oplossingen aan.

Read More
Mediation werkt


Twee manieren om een 'vechtscheiding' te voorkomen, werken. Mediation (bemiddeling) en een ouderschapsplan ervoor gezorgd dat er vorig jaar 250 echtscheidingszaken minder bij de Raad voor de Kinderbescherming terechtkwamen.

Read More
Mediation groeit in Nederland


De markt voor mediation groeit. Mediators zien hun omzet uit mediation in de afgelopen vijf jaar verdubbelen. Geschillen in de familie- en arbeidssfeer vormen het grootste deel van het werk van mediators, gevolgd door geschillen in de overheidssfeer en zakelijke geschillen. Driekwart van de mensen die gebruik maakt van mediation zou dat bij een volgend conflict weer doen.

Read More
Latest News

Huishoudinkomenstoets nu echt van de baan

Met een brief heeft staatssecretaris Paul de Krom (sociale zaken) definitief een einde gemaakt aan de onduidelijkheid over de huishoudinkomenstoets in de Wet Werk en Bijstand. Deze toets, die al in de wet is opgenomen sinds 1 januari 2012, zal met terugwerkende kracht worden afgeschaft.

Read more

Kredietbanken klaar voor bezwaarschriften?

Nu de invoering van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening steeds dichterbij lijkt te komen zijn de meeste kredietbanken zich aan het voorbereiden op de nieuwe wet. Zo worden er beleidsplannen geschreven en worden politieke keuzes voorbereid. Maar worden de werkprocessen ook afgestemd op de Algemene Wet Bestuursrecht?

Read more

Sub Navigation